Dla kogo przeznaczone są wyroby uciskowe?

Kategoria:Aktualności

W leczeniu i profilaktyce metodą uciskową używa się specjalnych wyrobów kompresyjnych takich jak rajstopy, podkolanówki czy pończochy. Te pończosznicze artykuły zaleca się osobom:

Więcej

RelaxSan – zdrowie twoich nóg

Kategoria:Aktualności

Przewlekłą niewydolność żylną (PNŻ) można uznać za chorobę społeczną, gdyż dotyczy znaczącego odsetka populacji europejskiej, w tym 40–60% kobiet i 15–30% mężczyzn. „Do rozwoju nadciśnienia żylnego w obrębie układu żylnego kończyn dolnych mogą doprowadzić procesy patologiczne, rozwijające się najczęściej w następstwie niewydolności zastawek żylnych, zmiany elastyczności ścian żył, upośledzenia funkcji pompy mięśniowo-stawowej oraz zaburzeń w mikrokrążeniu.” (Maria Żmudzińska, Magdalena Czarnecka-Operacz).

Metody leczenia chorych z objawami PNŻ można podzielić na dwie kategorie: leczenie zachowawcze i leczenie operacyjne, które mają na celu doprowadzenie od obniżenia bądź zniesienia nadciśnienia żylnego leżącego u podstaw patofizjologii PNŻ.

Więcej

Klasyfikacja wyrobów uciskowych

Kategoria:Aktualności
Wśród medycznych wyrobów pończoszniczych rozróżniamy cztery klasy kompresji. W różnych krajach europejskich poszczególne klasy mogą nieznacznie się różnić od siebie, ale wszędzie obowiązuje zasada, że: I klasa kompresji oznacza ucisk najsłabszy, IV klasa – najsilniejszy. Podane wartości odnoszą się do ciśnienia wywieranego powyżej kostki – w jej najwęższym miejscu.